Krisberedskap genom 10-åringars ögon

Plötsligt en dag fick jag som lärare en inbjudan från Civilförsvarsförbundet. En tävling riktad till Sveriges fjärdeklassare.

“När allt blev mörkt och tyst – en utmaning för fjärdeklassare”

Nu har anmälningstiden gått ut och det är dags att fundera vidare och diskutera kring situationer som kan uppstå i samhället där många människor drabbas eller som gör att samhället inte fungerar som vanligt. Det kan vara el- och vattenförsörjning, hälsa, större olyckor, skogsbrand, översvämningar eller något annat som ni ser som en svår situation för samhället.

Vi i Sveriges Civilförsvarsförbund ser med spänning och förväntan fram emot att få se/höra/läsa/ta del av era gestaltningar.”

Utdrag från informationen från Civilförsvarsförbundet

Eleverna skulle alltså på något sätt gestalta krisberedskap. Jag som har detta som mitt stora intresse blev förstås helt såld på idén kring detta och anmälde alla tre klasserna i årskurs fyra som jag undervisar i SO.

Min utmaning var att ge de tre klasserna olika infallsvinklar så att deras gestaltning skulle skilja sig åt. Efter en hel del tankemöda bestämde jag mig för att låta de få tre olika ingångar och material att läsa ur. Infallsvinklarna var människans grundbehov, tre-regeln och minnesramsan “Hemskt vis” från Patrick och Kalle som har podcasten I väntan på katastrofen.

Efter det bestämde jag mig för att ta ett steg tillbaka och låta eleverna få arbeta fram SIN gestaltning. Två av klasserna valde att göra en film och den tredje valde att göra planscher för att hänga upp på väggen i skolan.

Jag läser och hör mycket kring dagens barn och ungdomar och deras förmåga och kunskaper. När jag ser hur vansinnigt duktiga de varit att fånga in de viktiga delarna och få fram relevanta saker som personer oavsett ålder kan lära sig av, känner jag mig oerhört stolt över att få vara dessa elevers lärare.

Krisberedskap genom minnesramsan Hemskt vis.
Klicka här för att ta del av helheten i form av ett bildspel i PDF-format.

Videobidrag 1: Krisberedskap och tre-regeln förklarat av tioåringar

Videobidrag 2: Krisberedskap: Människans basbehov sett genom tioåringars ögon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *