Uppföljning vardagsprepping LIVE mars

Mars månads vardagsprepping LIVE är nu över och vi är väldigt glada både över den kompetenta panelen vi hade och den stora mängden deltagare vi hade online.  

Ni som tittade fick höra Anna Teljfors (Risk- och kriskommunikatör, MSB), Lars Wilderäng (bloggare, författare och försvarspolitisk analytiker), Mikael Tornving (f.d. Bataljonschef Hemvärnet) och  Ylva Jonsson Strömberg (enhetschef och expert på krisberedskap på Röda Korset) diskutera och framföra sin syn på kriget i Ukraina, den oro många svenskar känner av detta, vilka konsekvenser detta kan få för Sverige både direkt och indirekt och avslutningsvis fick vi höra deras syn på hur nya preppers kan tänka.  

Något som lyftes fram av Anna från MSB var deras serie “Rädd eller beredd” som är ett utbildningsmaterial över hur vi tillsammans kan hjälpas åt bli mer förberedda.  Utbildningsmaterialet finns att hämta här.

Anna berättade också att hon varit med och tagit fram broschyren “Om krisen eller kriget kommer” som ni kan ladda ner på MSB:s hemsida.

En sak som vi också ett flertal gånger lyft fram  i podden  är det som Ylva från Röda Korset påtalade – behovet av att kunna Första hjälpen och HLR. Röda Korset anordnar en gratis online-kurs kring detta som kan vara en bra start för dig som vill lära dig mer. Du hittar den på Röda Korsets hemsida.

Vi diskuterade även medias roll under en konflikt och synen på vem man ska lyssna på, vad man ska läsa, hur mycket man ska följa med i informationsflödet skiljde sig åt mellan deltagarna. Vi följer båda två Lars Wilderängs dagliga uppdateringar kring kriget i Ukraina som ni hittar på hans blogg Cornucopia . Där kan ni också följa hans övriga inlägg som kretsar kring ekonomi, säkerhetspolitik, försvaret och prepping. Under sändningen lyfte Lars fram boken som han och hustrun Lena har skrivit; Är du förberedd? En handbok för krisen

Martin uppmanade i slutet att alla skulle prata om beredskap med sina arbetskamrater under lunchen eller vid kaffemaskinen. Kanske gjorde du det? Kommentera gärna hur dialogen gick.

Vi planerar att ha flera LIVE. Vad känner du som lyssnar och följer detta skulle kunna vara framtida tema för oss? Vi tar gärna emot förslag på både tema och gäster i kommentarerna till detta inlägg.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *