Adventskalender, Lucka 1

Välkommen till vardagspreppings adventskalender 2021. Det var två år sedan vi gjorde något liknande, och då handlade det om vardagliga ting som går att använda i prepping-sammanhang.

I år fyller vi på med det som är allra viktigast i prepping; kunskap. Jag och Patrik har turats om att ge tips på enkla saker som du omedelbart kan åtgärda för att stärka din prepping.

Tanken är att varje lucka ska ge dig en möjlighet att se över din beredskap och att ge dig incitament att åtgärda saker på en gång. Så vårt tips är att använda varje lucka för att se över din situation, åtgärda eventuella brister och utöka din prepping. Häng med!

Brandskydd  

Enligt Brandskyddsföreningen inträffar det mellan 20000-25000 bostadsbränder varje år i Sverige varav räddningstjänsten behöver rycka ut till ca 6000 stycken. Runt 100 personer omkommer i bränder i hemmet varje år.  

Här kan du göra en första insats i din vardagsprepping. Se över brandskyddet i ditt hushåll! Kontrollera först dina brandvarnare, se till att din brandfilt finns lättillgänglig i köket (där de flesta bränder i hushållen startar). Kontrollera sedan dina brandsläckare. Har du pulversläckare kan du vända den upp och ner några gånger så att pulvret inte är samlat i botten. Fundera över brandsläckarnas placering. De ska vara väl synliga och stå framme inte vara undanstoppade i någon garderob eller i städskåpet.  

Komplettera ditt brandskydd om du känner att det behövs. Det finns brandsläckare i olika storlek – ha gärna en mindre i varje rum. En snabb insats mot en liten brand är det bästa så att ha utrustning till hands är bra. 

Tips på inköp för ökat brandskydd:

Vill du läsa mer, kan du göra det på Brandskyddsföreningens hemsida.

En reaktion på ”Adventskalender, Lucka 1”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *