Preppingkalendern 18/12

Repetition är kunskapens moder. Ju mer vi övar på något, desto färre gånger misslyckas vi. Men om det är något som stärker inlärningsförmågan, är det repetition och dokumentation i samarbete.

Därför tänkte jag idag prata om något som jag ännu inte har börjat med, men som jag tycker är en mycket god idé.

Lucka 18: Dagboken

En dagbok behöver inte vara något märkvärdigt egentligen. Min mor har en sådan där som sträcker sig över fem år och där det bara får plats några rader om dagens händelser. I den antecknar hon vädret, hur varmt det har varit och viktiga händelser som utspelat sig.

Den behöver inte heller vara av en viss typ, vara en bok, kosta en viss summa pengar. En dagbok är ord, nedskrivna på ett papper, ett kollegieblock eller kanske i en app eller ett program på datorn. Informationen behöver inte vara rosenskimrande som inläggen på Facebook eller intressanta heller för den delen. Dagboken är till för dig och kanske dina närmaste eller efterlevande.

Men ur prepper-synpunkt kan den vara ganska viktig, speciellt om något skulle hända som får oss att tappa bort tiden och dagarna. Med tanke på hur beroende vi är av mobiler och smarta enheter, är sannolikheten stor att vi inte ens har en klocka. Själv vet jag fortfarande inte vad det är för datum när jag vaknar på morgonen.

Men dagboken är inte bara något som bör användas under en kris, utan egentligen hela tiden. Denna pappersklenod kan användas för att mäta framgång om du antecknar vad det är du håller på att lära dig. Den kan användas för att mäta trender i väderlek och solsken; något som är nyttigt om du odlar eget i trädgården.

Den övar också up minnet och aktiverar hjärnan varje gång du skriver eftersom du aktiverar olika delar av hjärnan samtidigt som du tvingar dig att reflektera över dagen som har gått.

vardagsprepping.se är en slags dagbok för mig. Jag kan när som helst gå tillbaka och observera vad jag tyckte och tänkte i början av min galenskap, eller mitt uppvaknande om du så vill. Tack vare att vi skriver ned händelser och tankar, har vi lättare att uppskatta framsteg, nederlag, förbättringspunkter och nya sätt att tänka.

Något som kan vara svårt att ta sig för att skriva om är känslor och iakttagelser av individerna i vår närhet. Men jag tror att det är oerhört viktigt att dokumentera dessa också för att lättare upptäcka beteendeförändringar under en kris av något slag. Det behöver inte handla om världens undergång, utan kan vara en så enkel sak som att säkerställa att det inte är du som är paranoid när familjen håller på att splittras.

En kris kan ta sig många former. Det behöver inte handla om en ekonomisk kollaps eller samhällets förfall. Den som har sett kommande händelser i horisonten har möjlighet att förbereda sig oavsett om det handlar om ekonomi, kaos, dödsfall eller separation.

Om du skriver din dagbok på ett fritt sätt (inte i en bok), tänk då på att alltid ange tid så noggrant som möjligt, alltså åtminstone vilken dag det är och ungefär vilken tid på dygnet. Detta är synnerligen viktigt om du eller någon i din närhet drabbats av sjukdom eller annan skada.

Förbered, dokumentera, agera, överlev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *