Vad händer nu och vad finns på horisonten?

Kriget i Ukraina påverkar oss som individer, Sverige som land och Europa och resten av världen. Vilka effekter kan vi se av det idag och vad kan vi vänta oss? 

Vi pratade om punkterna som följer i det senaste avsnittet i podcasten (96. Den med TEOTWAWKI) och det blir mer och mer uppenbart att det börjar hända saker. Se till att ha fräscht vatten i dunkarna och toppa upp med lite extra mat!

[iframe style=”border:none” src=”//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/23042408/height/100/width//thumbnail/no/render-playlist/no/theme/custom/tdest_id/3059744/custom-color/87A93A” height=”100″ width=”100%” scrolling=”no” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen]

Vad ser vi idag: 

Inflation och lågkonjunktur 

Troligen hade vi sett detta oavsett kriget eller ej. Kriget för dock med sig brister på spannmål, energi och ställer allmänt till det. Oron sprider sig på den ekonomiska marknaden hand i hand med ökade priser på en stor mängd varor.  

Ökat intresse för säkerhetspolitik och försvaret 

Många personer har börjat följa diskussioner som förs i alla typer av media kring säkerhetspolitik, NATO och inte minst det svenska försvaret. För att förstå relationen mellan NATO och S och Sverige behövs det gå långt tillbaka i historien. Läs på  – det finns mycket att läsa i ämnet.  

Rädsla, panik och skyddsrumsdiskussioner 

I början av kriget fylldes prepper-grupper på Facebook av helt nya människor som många hade panik och ångest. Inte sällan handlade diskussionerna om skyddsrum eller den upplevda bristen på skyddsrum. Det verkade som många väntade sig att Sverige skulle attackeras inom kort. 

Påverkansoperationer 

När diskussionerna om och kring en svensk ansökan om NATO-medlemskap påbörjades fick vi höra många hårda ord från ryska tjänstemän och ministrar. Hot om militärtekniska åtgärder och det för många känsliga ordet kärnvapen nämndes flera gånger.  

Ökade försvarsanslag 

Politikerna i Sverige var senare på bollen än många andra länder men det utlovades ökade försvarsanslag och att Sverige skulle nå 2% av BNP i försvarsanslag men inte när. Det talades här om nya skatter för att finansiera detta inte om omfördelningar av resurser eller nyttjande av beredskapskrediten som kanske hade kunnat nyttjas i detta tillfälle av större oro och krig i vårt närområde.  

Ökat intresse för hemberedskap/prepping 

I TV, på radio,  tidningar både i pappersform och digitalt och på sociala media börjades ämnet avhandlas både högt och långt. Vi hoppas det håller i sig för var och ens hemberedskap är viktig för landets samlade beredskap.  

Ny podd och serie att följa:

Vad kan vi vänta oss: 

Provokationer och ökade kränkningar av luftrum 

När nu NATO diskuteras och en ansökan inte verkar avlägsen kommer troligen Ryssland försöka påverka oss än mer. Vi kommer utsättas för militära provokationer och kränkningar i ökad omfattning och storlek. Både Finland och Sverige kommer kanske utsättas för en ökad mängd cyber-angrepp. Flera ryska ministrar och höga militärer kommer uttalas sig i negativa ordalag om en anslutning till NATO. De kommer hota i en omfattning vi nog inte upplevt innan.  

Se därför till att du är klar med din beredskap för en vecka.

En förändrad syn kring energiförsörjningen i större omfattning 

Det beroende som finns i Europa av rysk olja och gas kommer, i kombination med de höga elpriserna som rådde i vintras göra att energifrågan, lyftas högt på den politiska agendan. Troligen kommer kärnkraften få ett uppsving då vi behöver en stabil bas i energiförsörjningen.  

Ökad oro för vad Putin ska göra för att se en seger eller efter en förlust 

Vad kommer Putin och Ryssland göra för att se en seger i kriget eller hur kommer de reagera och agerar efter en förlust? Kommer en ny dolkstötslegend växa fram och användas i ett Ryssland som vill ha revansch eller kommer Ryssland krossa Ukraina med massförstörelsevapen för att få en seger?    

Ökade spänningar mellan världens demokratier och övriga länder 

Fler och flera länder får ett mer totalitärt styre och detta i kombination med Västvärldens samlade i ett stöd för Ukraina medan ett flertal andra länder ligger lågt kommer leda till ökade spänningar i världen. I bakgrunden ligger Kina med sina långsiktiga planer på att bli världens enda supermakt på alla plan. 

Ännu större satsningar på det svenska totalförsvaret 

De ökade spänningarna och Sveriges långa nedmontering i kombination med lärdomar från kriget i Ukraina kommer kräva nya vapen och ett nytt sätt att föra krig vilket innebär att ökade satsningar på totalförsvaret kommer se.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *