Go Home 2 – Vikten av att vara förberedd (del 1)

Det sägs att Ingemar Stenmark en gång har sagt ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag” och jag anser att det ligger väldigt mycket i det. Det gäller i princip allt; kundrelationer, framgång, kampsporter och såklart prepping.

Än så länge så har vi i Sverige varit välsignade med en frånvaro av riktigt stora kriser, men det är ju när det är som lugnast och mest fridfullt som vi har de bästa förutsättningarna att förbereda oss inför sämre tider.

På senare tid har jag pausat tankarna i att bygga en robust Bug Out Bag (BOB) eftersom jag har insett att jag först måste komma hem innan familjen kan bugga ut, eller fly staden som vi bor i. Jag har istället riktat mitt fokus mot att lösa den allra första utmaningen vilken består i att komma hem så fort som möjligt, och utan att utsätta mig för risker.

I mitt fall har jag valt att bryta ned planen i några få komponenter. Men innan du gör samma sak i din planering, kan det vara värt att rangordna målen i sannolikheter och kartlägga ditt beteende under olika tider på dygnet men även tänka efter var du befinner dig under den största delen av dagen då du inte är hemma. För mig ser det ut enligt nedan:

 1. Huvuddelen av tiden tillbringar jag på min arbetsplats, cirka 1,5 mil hemifrån. Vägen till och från jobbet är via E4 Uppsalavägen (Stockholm), vilken ofta är påverkad negativt av tung trafik
 2. Vid de tillfällen jag jobbar men inte är på arbetsplatsen, är jag ute på kundbesök. Majoriteten av dessa håller sig maximalt 30 mil från hemmet. Färdvägen är via de större trafiklederna och jag använder min egen bil för att ta mig dit
 3. Jag är inte så ofta på kundbesök längre bort, men dessa inträffar ändå med jämna mellanrum. Maximalt avstånd från hemmet är 62 mil. Jag använder alltid flyg för dessa resor

Med denna enkla prioriteringsövning, har jag nu identifierat tre olika scenarion för att ta mig hem; kortdistans (max två timmar att ta mig hem), samt två långdistansscenarion. 30 eller 60 mil spelar egentligen ingen roll eftersom det oavsett sträcka handlar om flera dagars vandrande i värsta fall. Det som skiljer sig är såklart att jag inte kan ha med mig en stor ryggsäck fullproppad med överlevnadsprylar för en vecka när jag bordar flyget.

I de två första punkterna har jag möjlighet att påverka min framgång att komma hem säkert och så fort som möjligt. Utrustningen varierar såklart, men eftersom jag tar bilen till jobbet varje dag, tänker jag utgå från den som förvaringsplats för min kom-hem-väska. Inom kort tänker jag dela med mig av ett förslag till innehållet i denna väska, men det viktigaste är som alltid att det är relevant för din situation och att du känner utrustningen väl.

Att ta mig hem från arbetet

Du tillbringar mer aktiv tid på din arbetsplats än vad du gör hemma, det är ett påstående som väldigt ofta är en sanning. Men frågan som jag har ställt mig, är hur väl jag känner min arbetsplats. Alltså platsen som jag arbetar på. Efter att ha insett bristerna med att allt är beroende av elektricitet identifierade jag snart den snabbaste vägen ut från kontoret. Som tur är går den att öppna även utan el, och sedan är det raka vägen ut till bilen.

Ta dig tid att identifiera nödutgångar från din arbetsplats. Memorera dem. Se till att ta reda på var du hamnar när du använder utgångarna. Se till att komma ut ur kontoret.
Jag har skrivit ned mina tankar mer utförligt i inlägget ”Inventera din arbetsplats”.

Att veta vilken väg jag ska ta

Du har tillbringat timmar, dagar, ja, veckor med att ta dig till jobbet och hem igen. Ofta har du säkert använt samma färdmedel eller en kombination av några. Men om du bor en bit bort från jobbet, har du nog inte tänkt på hur du ska ta dig hem utan dessa transportmedel. Eller?

I den här övningen har jag observerat färdvägar hemåt genom att studera kartor och försöka hitta den snabbaste, enklaste och den mest riskfria vägen hem. Till min hjälp har såklart internet levererat fantastiska resultat, men det är på sin plats att även studera tryckta exemplar av topografin i ditt närområde. Följande källor har jag funnit som har hjälpt mig:

Att vara förberedd på motgångar på väg hem

I mitt första scenario där det handlar om att ta sig hem inom loppet av några timmar, förväntar jag mig inte några större problem. I min fiktiva berättelse har det dock inträffat en hel del olyckor på motorvägen och huvudpersonen håller sig därför borta från den vägsträckan.

Några direkta hot mot mig som individ finns inte heller, varför jag kommer att fokusera på att hitta en bra väg hem, utan bil. Att ta fram färdvägar med hjälp av kartor och appar är en bra bit på vägen till förberedelse, men inget slår att verkligen gå, springa eller cykla den utstakade rutten. Jag kommer att göra detta inom kort, och tänker då både ge mig på att cykla samt springa hem från jobbet.

Under denna övning tänker jag göra mitt bästa för att identifiera eventuella hinder. Som tur är finns det inga vattenhinder längs min rutt, men det finns gott om andra saker som kan sakta ned mig. Jag får be att återkomma med mina iakttagelser efter mina övningsturer!

Sammanfattning:

 • Dokumentera var du befinner dig vid olika tider på dygnet
 • Bryt ned dessa platser i olika scenarion – inventera de olika platserna och identifiera vägar som leder ut
 • Planera vägarna hem utifrån varje scenario, försök att alltid ha flera val
 • Ta dig hem från jobbet med den utrustning som du har förberett
  • Lek med tanken att elektriciteten har försvunnit
  • Identifiera hinder eller faror på vägen och hur du kan komma förbi eller undvika dem
 • Utvärdera de färdvägar du har testat, öva flera gånger

Har du tips på hur det går att öka graden av förberedelser för att ta sig hem?

2 reaktioner på ”Go Home 2 – Vikten av att vara förberedd (del 1)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *